Aktualne wydarzenia                               Co robimy?                                                          
              Wspierają naszą działalność


Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Krakowie
www.mpk.krakow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Krakowie
www.mpwik.krakow.pl
      


Profile chóru
na Youtube i Facebook
                  

  • występy estradowe
  • koncerty okazjonalne
  • nagrania studyjne
  • współpraca w firmami
  • wyjazdy zagraniczne
Copyright © 2018 MoBi with Web Page Maker Inc. All Rights Reserved.
IX Festiwal Chórów Męskich
"KRAKOWSKA WIOSNA"
Jubileusz 120-lecia
Chóru "Lutnia Krakowska"

8-12 maja 2019 roku

Muzeum Lotnictwa Polskiego
ul. Jana Pawła II 39

Program i zdjęciarozmowa z P. Dyrygent
Wiktorią Darmoń
opublikowana w
"Przewoźniku Krakowskim"
nr 63 (2017/1)

Muzyka jest dla nas pasją
i rozrywką.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy podzielają nasze zainteresowania. Zapewniamy, że razem nie będziemy się nudzić.